Aktualności

Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest

Czytaj więcej ...

W dniu 11 września 2022 r. przy bardzo deszczowej pogodzie, dwie drużyny z jednostki OSP Żmudź: męska oraz kobieca wzięły udział w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Wierzbicy.

Z terenu powiatu chełmskiego udział w zawodach wzięło łącznie 15 drużyn męskich oraz 8 kobiecych.

W ramach realizacji projektu „Zioło ma moc” w dniach 9 i 12 września w świetlicy wiejskiej w Pobołowicach przeprowadzone zostały dwudniowe warsztaty zielarskie dla mieszkańców gminy Żmudź. Pierwszego dnia warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu stosowania zioła w codziennym życiu, uczyli się rozpoznawać zioła, poznali techniki zbierania i przechowywania ziół.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Żmudź do udziału w zebraniach sołeckich z udziałem Pani Wójt Gminy Żmudź – Edyty Niezgoda w sprawie Funduszu Sołeckiego oraz innych spraw organizacyjnych.
Zebrania odbędą się wg. harmonogramu:

W dniu 9 września 2022 r. Wójt Gminy Żmudź Edyta Niezgoda podpisała umowę z Wykonawcą - Gminnym Zakładem Obsługi Sp. z o.o, Okopy Kolonia 49, 22-175 Dorohusk reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Dariusza Kamolę przy udziale Pana Michała Mączki reprezentującego Bank Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadanie pod nazwą „Budowa budynku szatni na boisku sportowym”.

W dniu 2 września 2022 roku dokonaliśmy odbioru robót na zadaniu pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żmudź”. Zakres prac obejmował budowę sieci kanalizacyjnej o długości 647 m oraz przebudowę trzech przepompowni ścieków na ulicy Spacerowej, Akacjowej oraz Kasztanowej.

Trwają prace budowlane na drodze dojazdowej do pól a zarazem łączącej ulice Akacjową z Lipową. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej- wewnętrznej do gruntów rolnych w miejscowości Żmudź.”

Od 1 września 2022 r. do 15 września 2022 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Żmudź, pokój nr 10 w godz. od 7.00 do godz. 15.00

Obecnie trwają prace na drogach gminnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych o numerach 104996L w miejscowości Klesztów oraz 122382L w miejscowości Żmudź.”

Zakres prac obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Klesztów – ul. Południowa o długości 1465 m oraz przebudowę drogi w miejscowości Żmudź – ul. Świerkowa o długości 997 m.