Aktualności

W piątek 9 lutego w hotelu Regent w Pawłowie odbyła się gala podsumowująca plebiscyt „Super Sołtys 2017 powiatu chełmskiego”,

 W dniu 10 lutego 2018 r. na zakończenie Karnawału w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbyła się impreza ostatkowa dla seniorów z Gminy Żmudź.

W ostatnim tygodniu ferii zimowych dzieci z terenu gminy Żmudź wyjechały do Chełmskiego Domu Kultury na bajkę z sensem Marty Guśniowskiej "A niech to gęś kopnie”

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Dziarskie Wólczanki z Wólki Leszczańskiej pozyskało dofinansowanie w wysokości 9 624,00 zł na realizację grantu „Od integracji do aktywizacji”.

W dniu 04 .02.2018r w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Żmudzi został rozegrany Turniej Strzelecki dla młodzieży szkolnej oraz  dorosłych o Puchar Wójta Gminy Żmudź.

W dniu 3 luty 2018 r. w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii Gminne Centrum Kultury w Żmudzi zorganizowało Bal Karnawałowy dla najmłodszych.

W dniu 31 stycznia 2018 roku Gminne Centrum Kultury zorganizowało dla dzieci wyjazd do kina na film 3D „Fernando” i wizytę w MC Donaldzie.

W okresie ferii zimowych Gminne Centrum Kultury w Żmudzi zorganizowało wyjazd do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

Zespół śpiewaczy "Jarzębinki" ze Żmudzi został wyróżniony na Międzypowiatowym Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Rejowcu.