Aktualności

W okresie od 01.08.2017 r. do 15.09.2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Wołkowianach realizowała projekt pn. „Remont i wyposażenie pomieszczenia na potrzeby siedziby stowarzyszenia oraz społeczności Wołkowian”.

W dniu 20 września b.r. dokonano odbioru inwestycji pn. ,,Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 122394L w km 0+183 w miejscowości Pobołowice Kolonia, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2015 r.”

Czytaj więcej ...

W niedziele 10 września 2017 roku w Rejowcu odbyły się Dożynki Powiatowe. Gminę Żmudź reprezentowały:

W dniu 31 sierpnia br. dokonano odbioru technicznego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 122354L wraz ze skrzyżowaniem od drogi powiatowej nr 1847L do drogi wojewódzkiej nr 844 w miejscowości Wołkowiany od km 0 +000 do km 0 + 638”.

Więcej

W dniu 27 sierpnia 2017 roku w Żmudzi odbyły się Dożynki Gminne, które są jednym z najstarszych polskich obyczajów.

W sobotę 12 sierpnia 2017 r. odbyły się Zawody Strzeleckie (wiatrówka) – Wakacje 2017 o Puchar Wójta Gminy Żmudź nad Zalewem „Dębowy Las”.

W środę 9 sierpnia 2017 roku został zorganizowany „PIKNIK WAKACYJNY” dla dzieci z terenu Gminy Żmudź. Dla najmłodszych i ich rodziców były przewidziane atrakcję sportowe, jak też poczęstunek.

W piątek 28 lipca w miejscowości Lipinki został znaleziony pies. Właściciela lub osoby znające właściciela prosimy o kontakt z sekretariatem Urzędu Gminy Żmudź 82 568-01-82

W niedzielę 9 lipca 2017 roku w Leszczanach odbyła się uroczystość upamiętniająca 90 – lecie powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczanach.