Aktualności

Zapraszamy do rejestracji udziału w zbliżającym się Transgranicznym Rajdzie Rowerowym - 3 lipca 2021 r. (zbiornik wodny "Maczuły w Horodysku). W tym roku uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne, i by tradycji stało się zadość, nagrodą główną będzie rower.

Zakończono realizację zadania „Utworzenie nowego obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę altany w miejscowości Dryszczów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju w w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W dniu 10 czerwca 2021 r.  na  boisku sportowym w  Żmudzirozegrany został turniej piłkarski w kategorii "Orliki" pomiędzy drużynami GKS "Unia” Białopole, GKS "Granica" Dorohusk, KS "Astra” Leśniowice  i  KS "Victoria" Żmudź.

W dniu 11 czerwca 2021r. przy zbiorniku ,,Dębowy Las’’ w Wołkowianach odbyły się XXIV Powiatowe Biegi Niepodległości im. Ks. Stanisława Wawrzyszuka. W biegach wzięło udział 52 uczestników z powiatu chełmskiego.

W sobotę 12 czerwca 2021r. w Żmudzi odbył się VII Zlot Motocyklowy, który w tym roku zgromadził rekordową ilość ok. 450 motocyklistów. Zlot rozpoczął się od uroczystej Mszy Świętej wraz z poświęceniem motocykli w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żmudzi, którą w intencji motocyklistów odprawili Ks. Proboszcz Dariusz Stefanek oraz Ks. Marcin Zieliński.

Gmina Żmudź uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem dla gmin popegeerowskich w wysokości 800 000,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizacji inwestycji „Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni w miejscowości Żmudź”.

Roboty budowlane w miejscowości Leszczany na drodze gminnej nr 122309L dobiegają końca. Położona została nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Do wykonania pozostały roboty wykończeniowe (pobocza i oznakowanie)

W dniu 08.06.2021r dokonano odbioru II części zadania Przebudowa drogi gminnej nr 122378L w miejscowości Żmudź ul. Brzozowa I ETAP wraz z budową oświetlenia ulicznego.

Wynikiem odbioru zadania jest wybudowana linia kablowa oświetlenia ulicznego oraz montaż oświetlenia LED na słupach.

Rusza konkurs „Rolnik z Lubelskiego 2021”! Organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Projekt ma za zadanie wyróżnić najlepszych rolników, którzy w Lubelskim mieszkają i prowadzą swoje gospodarstwa.