Aktualności

W sobotę 4 września 2021 r. na placu przy Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbył się Festyn w ramach Narodowego Programu Szczepień zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Maziarnia. Festyn połączony był z I rocznicą powstania Akademii Piłkarskiej Victoria Żmudź.

W dniu 28 sierpnia 2021 r. przy Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbył się piknik rodzinny na którym mieszkańcy gminy Żmudź mieli możliwość zaszczepienia się jednodawkowym preparatem szczepionki Johnson&Johnson przeciw wirusowi COVID 19. Mobilny punk szczepień skierowany został do Gminy Żmudź z dyspozycji Wojewody Lubelskiego.

Szanowni Rodzice, Uczniowie przypominamy, że do dnia 15 września 2020 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie. W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć do dnia 15 października 2020 r.

W dniach 23 i 24 sierpnia 2021r. po terenie Gminy Żmudź przejeżdżał samochód z  mobilną reklamą zachęcająca mieszkańców gminy do zaszczepienia się w dniu 28 sierpnia 2021r. w godz. 13.00 -17.00 przeciwko Covid-19 w specjalnie przygotowanym do tego celu szczepieniobusie który zostanie ustawiony przy Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi.

Gminne Centrum Kultury w Żmudzi sedrecznie zaprasza na Piknik Rodzinny w dniu 28 sierpnia 2021r. o godz. 13.00 przy GCK w Żmudzi. Na pikniku będzie mozliwość zaszczepienia się jednodawkowa szczepionką Johnson&Johnson.

Zakończono realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego w budynku w Dryszczowie” Koszt realizacji zadania to 111 906,21 zł brutto.

Trwają prace remontowe na drodze gminnej w Leszczanach. W dniu  07.07.2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. z  ul. Grabowiecka 18B, 22-500 Hrubieszów na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej Leszczany – Koczów”.

15-go sierpnia 2021r. w Kościele pw. N.M.P. w Klesztowie odbyła się Msza Św. dziękczynna za tegoroczne plony i w intencji rolników z Gminy Żmudź. Uroczystość połączona została z Odpustem parafialnym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.