Aktualności

Trwają prace przy „Modernizacji (przebudowie) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołkowiany”. Na przedmiotowe zadanie złożono 4 ważne oferty.

Nie czekaj do 30 września!
Wejdź na spis.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99 i spisz się!
Na samospis przez Internet lub telefon na infolinii masz czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz!

Czytaj więcej ...

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych realizuje zadanie "Magia wieku" w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH "AKTYWNI+" NA LATA 2021-2025.

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Żmudzi na Oddział Przedszkolny w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń przy Szkole Podstawowej w Żmudzi na potrzeby Oddziału Przedszkolnego”

Rozpoczęto realizację zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego w budynku w Dryszczowie. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 3 oferty.

Będziesz starał się o świadczenie 300+, musisz wiedzieć, że:

W dniu 24 lipca 2021 r. nad zalewem „Dębowy Las” odbyła się impreza plenerowa „Turniej Aktywności Kobiet” zorganizowany przez Urząd Gminy Żmudź i Gminne Centrum Kultury.

Wójt Gminy Żmudź informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Żmudź, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie: