Aktualności

Od 12 lutego 2022 r. w czasie ferii zimowych siłownia będzie dostępna dla mieszkańców wg. następującego harmonogramu:

  • Soboty i niedziele w godzinach od 1400 do 2100;
  • Od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 2100.

 Siłownia została wyposażona dzięki dofinansowaniu z PFRON z programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi Moduł IV”

Pani Ewa Pieczykolan ma 48 lat wraz z mężem prowadzi 40-hektarowe gospodarstwo w miejscowości Leszczany gmina Żmudź. Od kilku lat robi dekoracyjne torty i piernikowe domki.

Ponad 100 tys. zł przeznaczył Zarząd Województwa Lubelskiego na nagrody w konkursie dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z województwa lubelskiego „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa – 2022”.

Czytaj więcej ...

Wójt Gminy Żmudź informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Żmudź, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu VI naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Mając na względzie bieżącą sytuację epidemiczną oraz bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, z dniem 24 stycznia 2022 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane będzie w formie zdalnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Do ZUS można już złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i świadczenie wychowawcze

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rodzinny kapitał opiekuńczy. Przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus.

Kościół  pw. Wniebowzięcia NMP w Klesztowie. Mała niezwykła świątynia późnego baroku. Pierwotnie powstała jako cerkiew grekokatolicka. Kościół powstał z fundacji Łukasza Węglińskiego - podkomorzego chełmskiego.

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – rzymskokatolicki parafialny kościół w Żmudzi.
Powstał  jako cerkiew unicka w 1753 r. z fundacji Jana Zamoyskiego. Po likwidacji unickiej diecezji chełmskiej miejscową parafię przemianowano na prawosławną.