Aktualności

Informuje się mieszkańców sołectwa Pobołowice Kolonia, że od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 5 czerwca 2022 r. będą prowadzone konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pobołowice Kolonia.

Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się z opinią mieszkańców co do nadania nazw ulic w miejscowości Pobołowice Kolonia.

W ubiegłym tygodniu (19.04.) do naszej gminy przybyli obywatele Niemiec, którzy wsparli uchodźców przebywających na naszym terenie. Peter Storck, Benjamin Guse i Werner Meiritza z Einbeck (Dolna Saksonia) zakupili niezbędne sprzęty domowe tj. pralka, lodówka, kuchenki gazowe z piekarnikami oraz komplety garnków i patelni.

Zaktualizowana wersja ulotki informacyjnej w 4 językach dla uchodźców z Ukrainy przygotowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Gmina Żmudź podpisała umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dotyczącą powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST

Gmina Żmudź podpisała umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dotyczącą powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

15 marca 2022 r. druhowie z jednostek OSP Żmudź, OSP Dryszczów oraz OSP Wołkowiany pomagali przy załadunku pomocy humanitarnej dla Ukrainy z magazynów mieszczących się w Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej. Akcja została zorganizowana przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

Bezpłatna pomoc drogowa dla pojazdów z Ukrainy

Pomoc prawna dla uchodźców z Ukrainy udzielana przez adwokatów z Lubelskiej Izby Adwokackiej