Aktualności

Obecnie trwają prace na drogach gminnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych o numerach 104996L w miejscowości Klesztów oraz 122382L w miejscowości Żmudź.”

Zakres prac obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Klesztów – ul. Południowa o długości 1465 m oraz przebudowę drogi w miejscowości Żmudź – ul. Świerkowa o długości 997 m.

Ślubuję Ci: miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak brzmią słowa przysięgi małżeńskiej, które w  dniu 26 sierpnia 2022 roku  10 par z terenu gminy Żmudź miało ten zaszczyt sobie przypomnieć.

Dnia 21 sierpnia 2022 r. przy pięknej pogodzie wspólnie świętowaliśmy Gminne Uroczystości Święta Plonów.

Mszę Świętą za zbiory oraz w intencji rolników odprawił Ks. Artur Sura – Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żmudzi.

Dodatek węglowy

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.:

  • w Urzędzie Gminy Żmudź ul. Kasztanowa 22
  • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmudzi, ul. Kasztanowa 24.

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i KLAUZULA INFORMACYJNA

Wszelkie informacje o wsparciu w postaci dodatku węglowego uzyskacie Państwo pod nr tel.: UG 82 568 01 82 , OPS 82 568 01 29.

Trwa budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa przepompowni ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żmudź”. Zakres prac obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej o długości 647 m oraz przebudowę przepompowni ścieków na ulicy Spacerowej, Akacjowej oraz Kasztanowej.

Warsztaty kulinarne w ramach unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021

W dniu 28 lipca 2022 r w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbyły się warsztaty kulinarne w ramach Działań Towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa beneficjentom Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmudzi, korzystających z żywności z Podprogramu 2021.