Aktualności

Wójt Gminy Żmudź informuje, że od dnia 02.01.2023 r. w Urzędzie Gminy Żmudź można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla (orzech, groszek) na 2023 rok

Do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.  

Wniosek dotyczy zakupu maksymalnie 1,5 tony węgla przypadającej na gospodarstwo domowe w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r.

W dniu 21 grudnia 2022 r. Koło Strzeleckie LOK „STRAŻAK” Żmudź wspólnie z kadrą Szkoły Podstawowej w Żmudzi, po raz pierwszy zorganizowało dla uczniów klas VI, VII i VIII Trening Strzelecki.

Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość strzelania z broni pneumatycznej tzw. wiatrówek o kalibrze 4,5 mm. Trening miał na celu zapoznanie uczniów z bronią oraz wykonanie kilku strzałów na odległość 10 metrów.

Urząd Gminy Żmudź zaprasza mieszkańców gminy zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania z programu priorytetowego Czyste Powietrze na spotkanie informacyjne, które odbędzie się Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi w dniu 28 grudnia 2022 roku o godz. 1300.

IV GMINNE MIKOŁAJKOWE ZAWODY ROWEROWE NA TRENAŻERACH MULTIMEDIALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻMUDZI

W dniu 6 grudnia 2022r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Żmudzi odbyły się IV Gminne Mikołajkowe Zawody Rowerowe na Trenażerach Multimedialnych. Organizatorami wydarzenia byli: Urząd Gminy Żmudź, Szkoła Podstawowa w Żmudzi, Gminny Klub Kolarski Peleton Okszów, Peleton Sklep Rowerowy. Patronat medialny sprawował tygodnik lokalny ,,Nowy Tydzień”.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Żmudź do korzystania z siłowni w Szkole Podstawowej w Żmudzi. Siłownia otwarta jest w dniach od środy do niedzieli w godz. 15.00-20.00

W dniu 1 grudnia 2022 r dokonaliśmy odbioru robót na zadaniu pn: „Remont drogi gminnej, oznaczonej działkami ewidencyjnymi nr 17 i 62, obręb Wólka Leszczańska, Gmina Żmudź".
Remont drogi zrealizowany był przy współpracy Lasów Państwowych- Skarb Państwa- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Chełm w ramach przedsięwzięcia wspólnego na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej i realizacji innych zadań.

Gmina Żmudź otrzymała dofinansowanie na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104987L w miejscowości Maziarnia” w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich” na lata 2014- 2020.