Aktualności

Gmina Żmudź otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 646 000,00 zł w ramach trzeciego naboru wniosków z „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR” na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żmudzi”. W ramach inwestycji zostanie wykonana m.in. wymiana pokrycia dachu, docieplenie ścian, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz budowa ogrodzenia.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa zapraszają do udziału w konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”

Gratulujemy serdecznie Państwu Kazimierze i Leszkowi Ciupa mieszkańcom miejscowości Wołkowiany, zajęcia I – go miejsca (etap regionalny), w XIX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowanym przez KRUS pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W etapie wojewódzkim gospodarstwo Państwa Ciupa również uzyskało doskonały wynik - zajęło II wysokie miejsce.


PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU  GRANTOWEGO „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH  W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”

Niniejsza procedura została opracowana w związku z przystąpieniem Gminy Żmudź do realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W trosce o podnoszenie jakości życia seniorów, gmina Żmudź wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej informuje, iż w roku 2022 przystąpiła do rządowego Programu pod nazwą "Korpus Wsparcia Seniorów” (moduł II). Program jest skierowany do osób w wieku 65 lat i więcej,

Włącz się w przygotowanie nowej LSR na lata 2023-2029!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 dla obszaru gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź.

W dniu 7 lipca 2022 na stronach IUNG-PIB w Puławach opublikowany został 5 raport monitoringu suszy za okres 01.05.2022 – 30.06.2022. W powyższym raporcie stwierdzono suszę rolniczą na obszarze Gminy Żmudź w następującym zakresie:

W dniu 26 czerwca 2022 r. odbyła się trzecia edycja Maratonów Kresowych w Gminie Żmudź. Partnerem Maratonów Kresowych w Żmudzi było Województwo Lubelskie „Lubelskie Smakuj Życie!”.