W dniu 30 lipca 2018 r. Pani Edyta Niezgoda – Wójt Gminy Żmudź podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Instalacje OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Żmudź”.

W dniu 9 sierpnia 2018r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa  drogi gminnej nr 122309L od km 0+007 do km 0+200 w miejscowości Leszczany Drugie"

Dnia 07 sierpnia  2018 roku Gminne Centrum Kultury w Żmudzi zorganizowało wycieczkę dzieci do Chełma. Dzieci zwiedziły podziemia kredowe znajdujące się pod miastem,

W lipcu br. rozpoczęła się inwestycja pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104988 L w miejscowości Lipinki - od km 0+ 000 do km 1+ 380".

Czytaj więcej ...

W dniu 21 lipca 2018 roku w Gminnym Centrum Kultury w  Żmudzi zorganizowany został Dzień Seniora.

W dniach 10 i 24 lipca 2018 roku Gminne Centrum Kultury w Żmudzi zorganizowało wyjazd do kina dla dzieci na film „Dzieciak rządzi” oraz "Emotki" i wizytę w MC Donaldzie.

W dniu 22 lipca 2018 r. odbyło się „Spotkanie integracyjne nad zalewem Dębowy Las”.

W sobotę 14 lipca 2018 roku w Wołkowianach odbyła się uroczystość upamiętniająca 70 – lecie powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołkowianach.

W dniu 12 lipca 2018 r. nastąpił odbiór drogi w Klesztowie. Inwestycja realizowana była pod nazwą "Przebudowie drogi gminnej nr 104992 L w miejscowości Klesztów - od km 0+ 000 do km 1+ 698".