Aktualności

We wtorek 27 tycznia w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbyło się spotkanie mieszkańców Gminy z Panem Marcinem Ociepa – Wiceministrem Obrony Narodowej.

Wójt Gminy Żmudź informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Żmudź, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:

Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w formie plastikowej pozostają ważne.

Dnia 18 stycznia 2023r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Żmudzi odbyły się Regionalne Zawody Rowerowe na Trenażerach Multimedialnych. Organizatorami wydarzenia byli Urząd Gminy Żmudź, Peleton Sklep Rowerowy Chełm, Gminne Centrum Kultury w Żmudzi, Gminny Klub Kolarski Peleton Okszów oraz Szkoła Podstawowa w Żmudzi.

Informujemy, że nieodpłatna pomoc prawna w Żmudzi w 2023 r. będzie realizowana przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA i udzielana w piątki w godz. 8.30-12.30 przez panią Agnieszkę Kwiatkowską

Turniej Strzelecki o Puchar Wójta Gminy Żmudź

Konkurs Wiedzy o Programie "Czyste Powietrze"

REGULAMIN

Zgoda rodzica na udział w Turnieju Strzeleckim

Nowy rok w Gminie Żmudź rozpoczynamy od niewielkich zadań, które będą służyły naszym mieszkańcom.

  • Altana przy świetlicy wiejskiej w Leszczanach zyskała efektowne podłoże z kostki brukowej.
  • W miejscowości Wólka Leszczańska wydzielono i wybrukowano teren przeznaczony pod kontenery na odpady komunalne
  • W Wołkowianach przy świetlicy utwardzono teren na którym zostanie zamontowany garaż na potrzeby OSP Wołkowiany oraz przebudowano chodnik przy Kopcu Marszałka Józefa Piłsudskiego

Urząd Gminy Żmudź informuje, że od  dnia 1 grudnia 2022 r. przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 27 ust 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127)  wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.