Ułatwienia dostępu

 

rezerwat Żmudź

Rezerwat Żmudź ma charakter geologiczno – florystyczny i zajmuje pow. 5,81 ha. Rezerwat utworzono w 1980 r. w celu zachowania unikalnych form erozyjnych, zbudowanych ze skał kredowych oraz ochrony stanowisk roślin kserotermicznych.

Na jego terenie występuje unikalna roślinność kserotermiczna i jedyna tego typu zbiorowość lnu złocistego w Europie.

Roślina ta znajduje się na czerwonej liście gatunków zagrożonych wyginięciem. Na terenie rezerwatu występuje także szereg innych rzadkich i chronionych gatunków roślin, w tym łącznie 5 gatunków storczykowatych. W centralnej części rezerwatu znajduje się cmentarz jeńców radzieckich z okresu II wojny światowej.

Pin It