Ułatwienia dostępu

 

Formularze do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Do ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żmudź w roku 2024 należy zastosować:


- Uchwała Rady Gminy Żmudź Nr LXIII/423/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żmudź na rok 2024- Uchwała Rady Gminy Żmudź Nr LXIII/423/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żmudź na rok 2024

Do ustalenia wysokości podatku rolnego na terenie Gminy Żmudź w roku 2024 należy zastosować:

- Uchwała Rady Gminy Żmudź Nr LXIII/422/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na rok 2024

  • 185,125 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q żyta),
  • 370,25 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5 q żyta).

Do ustalenia wysokości podatku leśnego na terenie Gminy Żmudź w roku 2024 należy zastosować:

Podatek ten od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,,Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 327,43 zł za 1 m3.

Stawka podatku leśnego na 2024 r. wynosi:

  • 72,0346 zł od 1 ha.

Od 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe wzory formularzy podatkowych (zarówno deklaracji jak i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny).

W związku z powyższym informujemy, iż wszystkie wzory nowych formularzy podatkowych, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod wskazanym niżej linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/  oraz w Urzędzie Gminy Żmudź ul. Kasztanowa 22 (pok. nr 12)

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH w 2024 roku:

Od dnia 1.01.2024 r. obowiązują nowe stawki podatku od środków transportowych. Treść uchwały zawierające aktualne stawki podatku w linku: https://ugzmudz.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&p1=szczegoly&p2=1824585

Wzór deklaracji Pobierz

Załącznik Pobierz

Pin It