Ułatwienia dostępu

 

Quad dla OSP Żmudź!

Informacja
27.11.2023
Quad dla OSP Żmudź!!! W dniu 24 listopada 2023 r. Wójt Gminy Żmudź – Edyta Niezgoda wraz z Komendantem Gminnym OSP Zbigniewem Narolskim oraz przedstawicielem OSP Żmudź – Stanisławem Domińczukiem wzięli udział w uroczystym przekazaniu pojazdów typu quad z przyczepą oraz pługiem zakupionych przez...

Remont budynku ŚDS „Wrzos” w Wólce Leszczańskiej

Informacja
21.11.2023
W ŚDS w Wólce Leszczańskiej zakończono kolejny etap prac remontowych, który polegał na usunięciu progu i wymianie drzwi bocznych, usunięciu zniszczonej wykładziny w pokoju wyciszeń, wyrównaniu posadzki, położeniu terakoty oraz obniżeniu sufitu i wymianie oświetlenia w Sali aktywizacji i terapii...

Kolejne spotkanie z cyklu "Danie Wspólnych Chwil

Informacja
21.11.2023
W dniu 16 listopada 2023 roku Panie ze Stowarzyszenia „Dziarskie Wólczanki” miały przyjemność zorganizować 7 spotkanie z serii "Danie Wspólnych Chwil” wraz z Fundacją Biedronki dla seniorów gminy Żmudź. Spotkanie obyło się w Wołkowianach. Dziękujemy wszystkim obecnym za wspólne biesiadowanie oraz...

XX Powiatowy Przegląd Pieśni Legionowej

Informacja
17.11.2023
W dniu 16 listopada 2023r. w Szkole Podstawowej w Żmudzi odbył się XX Powiatowy Przegląd Pieśni Legionowej organizowany przez Szkołę Podstawową w Żmudzi i Urząd Gminy Żmudź.

Zakończona przebudowa dróg gminnych

Informacja
16.11.2023
W dniu 14.11.2023 r. dokonano odbioru robót dotyczących zadania pn: „Przebudowa sieci dróg publicznych w gminie Żmudź” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach zadania zostały przebudowane następujące drogi: Droga gminna nr 104984L w miejscowości Leszczany na długości 2210,25 m. Droga...

Gminne obchody Święta Niepodległości

Informacja
13.11.2023
W dniu 11 listopada 2023 r. obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Żmudź rozpoczęły się uroczystym podniesieniem flagi państwowej na maszt przy pomniku Niepodległości w Klesztowie podczas którego został odśpiewany Hymn Państwowy.

Zakup ławek i stołów do Leszczan

Informacja
08.11.2023
Z funduszu sołeckiego sołectwa Leszczany zostało sfinansowane zadanie pn.: „Zakup ławek i stołów do altany przy świetlicy wiejskiej w Leszczanach”.Zakupiono 3 drewniane stoły oraz 6 ławek, które będą służy mieszkańcom sołectwa Leszczany. Kwota przeznaczona za zakup wyniosła 6 000,00 zł.

Realizacja projektu „Oblicza tradycji”

Informacja
27.10.2023
Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych zrealizowało projekt pn. „Oblicza tradycji” w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna 2023 dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Przebudowa drogi w Pobołowicach

Informacja
23.10.2023
Trwają prace na drodze gminnej nr 104986L w miejscowości Pobołowice – Poboowice Kolonia. W ramach zadania przebudową objęty jest odcinek drogi o długości 757,00 m. Koszt przebudowy drogi wynosi 1 023 890,99 zł brutto z czego dofinansowanie z Funduszu Leśnego wynosi 95% kosztów inwestycji, tj. 972 696,...

Nowy sprzęt i wyposażenie ratownictwa dla naszych strażaków

Informacja
06.10.2023
W dniu 4 października 2023 r. mieliśmy przyjemność gościć Pana dr Marcina Romanowskiego Wiceministra Sprawiedliwości, który wraz z Wójt Gminy Żmudź Edytą Niezgoda przekazali przedstawicielom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żmudź, sprzęt i wyposażenie ratownictwa,

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Żmudź na renowację kościoła w Klesztowie

Informacja
05.10.2023
W dniu 29 września br. Wójt Gminy Żmudź – Pani Edyta Niezgoda otrzymała z rąk Pani Poseł na Sejm RP- Anny Dąbrowskiej-Banaszek promesę dla Gminy Żmudź w kwocie 500 000 zł. na kontynuację prac konserwatorskich w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Klesztowie.

Podpisanie umowy na przebudowę oczyszczalni ścieków w Żmudzi

Informacja
04.10.2023
W dniu 26 września 2023 roku, Pani Wójt  Edyta Niezgoda reprezentująca Gminę Żmudź przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Pani Marty Mikołajczyk podpisała umowę na roboty budowlane dotyczące zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żmudź wraz z dostawą niezbędnego sprzętu.”

Dofinansowanie dla Gminy Żmudź na inwestycje kulturalne i edukacyjne

Informacja
03.10.2023
Gmina Żmudź otrzymała kolejne dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – VI Edycja dla gmin popegeerowskich. Symboliczny czek w wysokości 2 000 000 zł.  na ręce Pani Wójt Gminy Żmudź – Edyty Niezgoda przekazała Pani Poseł na Sejm RP- Anna...

Remont budynku ŚDS „Wrzos” w Wólce Leszczańskiej

Informacja
26.09.2023
Trwają prace remontowe w budynkach Środowiskowego Domu Samopomocy „Wrzos”. Pierwszym etapem był remont schodów i podjazdu dla wózka inwalidzkiego. Obecnie wykonano schody z kostki brukowej, został poszerzony ciąg komunikacyjny, wymieniono rynny spustowe i zamontowano dodatkową poręcz. Kolejny etap...

Trwają prace na ul. Łącznej w Klesztowie

Informacja
25.09.2023
Trwają prace na drodze gminnej w miejscowości Klesztów nr 122285L – ul. Łączna.  Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.:„Przebudowa sieci dróg publicznych w gminie Żmudź” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach zadania przebudową objęty jest odcinek drogi o długości 411,45...

Trwa przebudowa ulicy Zacisze w Leszczanach

Informacja
25.09.2023
Trwają prace na drodze gminnej w miejscowości Leszczany nr 122300L - ul. Zacisze. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.:„Przebudowa sieci dróg publicznych w gminie Żmudź” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Podpisanie umowy na przebudowę drogi w Pobołowicach-Kolonii

Informacja
25.09.2023
W dniu 16 września 2023r. uroczystego podpisania umowy na przebudowę drogi w Pobołowicach-Kolonii dokonali: Wójt Gminy Żmudź Edyta Niezgoda, Nadleśniczy Nadleśnictwa Chełm Pan Krzysztof Dźwierzyński reprezentujący Lasy Państwowe oraz Wiceminister Sprawiedliwości dr. Marcin Romanowski.

Prace budowlane na drodze Wołkowiany-Klesztów

Informacja
19.09.2023
Trwają prace na drodze gminnej w miejscowości Wołkowiany i Klesztów nr 104999L. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.:„Przebudowa sieci dróg publicznych w gminie Żmudź” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach zadania przebudową objęty jest odcinek drogi o długości 1 000,00...

Przebudowa drogi gminnej w Pobołowicach-Kolonii

Informacja
19.09.2023
Trwają prace na drodze gminnej w miejscowości Pobołowice-Kolonia  nr 122394L. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.: "Przebudowa sieci dróg publicznych w gminie Żmudź” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach zadania przebudową objęty jest odcinek drogi o długości 416,84 m.

Trwa przebudowa ul. Chełmskiej w Leszczanach

Informacja
19.09.2023
Trwają prace na drodze gminnej w miejscowości Leszczany nr 104984L - ul. Chełmska. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.:„Przebudowa sieci dróg publicznych w gminie Żmudź” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład.