Ułatwienia dostępu

 

W dniu 14.11.2023 r. dokonano odbioru robót dotyczących zadania pn: „Przebudowa sieci dróg publicznych w gminie Żmudź” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach zadania zostały przebudowane następujące drogi:

  1. Droga gminna nr 104984L w miejscowości Leszczany na długości 2210,25 m.
  2. Droga gminna nr 122300L w miejscowości Leszczany na długości 972, 00 m.
  3. Droga gminna nr 104999L w miejscowości Wołkowiany i Klesztów na długości 1 000,00 m.
  4. Droga gminna nr 122394L w miejscowości Pobołowice – Pobołowice Kolonia na długości 416,84 m.
  5. Droga gminna nr 122285L w miejscowości Klesztów na długości 411,45 m.

Zakres robót obejmował  m.in.: wykonanie poszerzenia, wyrównania istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów indywidualnych, poboczy i oznakowania.

Całkowity koszt realizacji zadania to: 7 239 321,57 zł

Kwota dofinansowania z  Rządowego Funduszu Polski Ład to: 6 877 355, 49 zł

 

 

Droga gminna nr 104984L w miejscowości Leszczany na długości 2210,25 m. (ul. Chełmska)

PRZED

 

PO

Droga gminna nr 122300L w miejscowości Leszczany na długości 972, 00 m. (ul. Zacisze}

 

Droga gminna nr 104999L w miejscowości Wołkowiany i Klesztów  na długości  1 000,00 m.

 

Droga gminna nr 122394L w miejscowości Pobołowice – Pobołowice Kolonia na długości 416,84 m.

 

Droga gminna nr 122285L w miejscowości Klesztów na długości 411,45 m. (ul. Łączna)

Pin It