Ułatwienia dostępu

 

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności

W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 Zgodnie z art. 7 ust. 6b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454)

Lp.

Przedsiębiorstwo

Data obowiązywania zezwolenia

1

Zakład Usługowo-Handlowy

Waldemar Szłapak

Dębina 4

22-122 Leśniowice

Tel. 82 567 61 50
22.02.2019 r. – 21.02.2029 r

2

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o.

Kolonia- Okopy

22-175 Dorohusk

Tel. 82 566 11 02
06.03.2019 r. – 05.03.2029 r.

3

PTH Agro-Trans

Sławomir Czyż

ul. Diamentowa 5

22-113 Kamień

Tel. 82 567 15 13
12.03.2019 r. – 11.03.2029 r.

4

Eco Scania Karolina Maciukiewicz

ul. Kościelna 4

Srebrzyszcze

22-100 Chełm

Tel. 782 300 255
27.12.2019 r. – 26.12.2029 r.
5

EKO-SYSTEM Usługi Asenizacyjne Magdalena Ciszek

Strupin Duży 86

22-100 Chełm

Tel. 797 746 844
16.11.2022 r. – 15.11.2032 r.
Pin It