Ułatwienia dostępu

 

Trwają prace na drodze gminnej w miejscowości Pobołowice-Kolonia  nr 122394L. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.: "Przebudowa sieci dróg publicznych w gminie Żmudź” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach zadania przebudową objęty jest odcinek drogi o długości 416,84 m.

Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie poszerzenia , wykonanie wyrównanie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów, poboczy oraz oznakowania.

Koszt przebudowy drogi wynosi 438 928,58

W ramach tego zadania przebudowywane są również drogi w miejscowości Wołkowiany - Klesztów nr 104999L, droga nr 122300L w miejscowości Leszczany, droga nr 104984L w miejscowości Leszczany oraz droga nr 122285L w miejscowości Klesztów.

Całkowity koszt inwestycji w ramach zadania „Przebudowa sieci dróg publicznych w gminie Żmudź” to 7 239 321, 57 zł

Kwota dofinansowania z  Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 6 877 355, 49 zł

Pin It