Ułatwienia dostępu

 

W dniu 14.06.2023  r dokonaliśmy odbioru robót na zadaniu pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 104987L w miejscowości Maziarnia” w  ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich” na lata 2014-2020.

W ramach zadania przebudowano odcinek o długości 1173 m, w zakresie:


- wykonanie poszerzenia
- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego
- wykonanie zjazdów indywidualnych i poboczy
- wykonanie oznakowania

Całkowity koszt realizacji zadania to: 1 014 080,93 zł
W tym kwota dofinansowania: 645 259,00 zł

 

PRZED przebudową:

w trakcie i po przebudowie:

Pin It