Ułatwienia dostępu

 

W dniu 29 czerwca dokonaliśmy odbioru robót w świetlicy wiejskiej w Maziarni w ramach zadania „Zachowanie i udostepnienie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Maziarnia oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczany”- w zakresie wykonania I części zamówienia: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Maziarni.

W ramach realizacji zadania wykonano malowanie pokrycia dachowego, prace wewnętrzne, wymiana instalacji elektrycznej, wyprawę elewacyjną budynku oraz utwardzenie terenu z kostki brukowej.

Dofinansowanie udzielone zostało w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020".

Koszt robót inwestycji to: 69 865,50 zł.

Pin It