Ułatwienia dostępu

 

Trwają prace modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Leszczanach w ramach udzielonego dofinasowania „Zachowanie i udostepnienie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Maziarnia oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczany”- w zakresie wykonania II części zamówienia: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Leszczanach.

W ramach realizacji zadania zakończono prace zewnętrzne w postaci termoizolacji budynku, wyprawy elewacyjnej, wykonanie opaski odwadniającej oraz utwardzenia terenu z kostki brukowej. Trwają również prace wewnętrzne polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej, wybudowaniu ścianek działowych sanitariatu, wejścia i zaplecza kuchennego, uzupełnienie tynków. W dalszym etapie przewiduje się ułożenie glazury i terakoty, malowanie oraz montaż osprzętu elektrycznego i sanitarnego.

Dofinansowanie udzielone zostało w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020". „Zachowanie i udostepnienie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Maziarnia oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczany”.

Koszt zadania to - 222 840,01 zł

Przed remontem:

Pin It