Ułatwienia dostępu

 

W 2013 roku w ramach projektu współfinansowanego z funduszy UE z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmska” została wytyczona trasa rowerowa "Malowniczy wschód" biegnąca przez gminy: Leśniowice, Wojsławice, Żmudź i Dorohusk. Realizacja projektu miała na celu poprawę atrakcyjności oraz zwiększenie dostępności infrastruktury turystycznej obszaru objętego projektem poprzez rozwijanie bazy turystycznej Gmin biorących w nim udział. Projekt przyczynił się do stworzenia marki "Malowniczy Wschód", do której dołączyły  kolejne Gminy obszaru LGD "Ziemi Chełmskiej".

Przedmiotowa ankieta ma za zadanie ukierunkować dalsze wsparcie i rozwój wspomnianego obszaru. Dzięki niej określone zostanie zapotrzebowania na realizację przyszłego  projektu w celu ograniczenia ryzyka nieefektywności przedsięwzięcia oraz wpływu przedsięwzięcia na stymulowanie aktywności turystycznej w regionie. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1MYDukCF0Awjqnzxvo-KHPoth6rUUOrH0D-TX1O3nDbtTew/viewform?pli=1

Pin It