Ułatwienia dostępu

 

zalew Dębowy Las

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Żmudź od 15 kwietnia br. sprzedawane będą Pozwolenia stałe i dwudniowe na sportowy połów ryb na zbiorniku wodnym „Dębowy Las” w m. Wołkowiany Gm. Żmudź.
Pozwolenia stałe ważne są od dnia 28 KWIETNIA 2024r. do 31 października 2024 r., dwudniowe od 1 czerwca do 31 października 2024r.

Cena pozwolenia - 300 zł.

Cena pozwoleń dwudniowych dla mieszkańców Gminy Żmudź - 20 zł
Cena dla osób z poza gminy - 50 zł

Płatność wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Żmudź:
 Nr rachunku 53 8195 0009 2003 0050 0340 0001 BS w Leśniowicach, Odział w Żmudzi lub bezpośrednio w BS w Żmudzi (druk przelewu do pobrania)Kasa banku czynna jest do godz. 14.00
W treści przelewu należy dopisać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Druki dostępne są też w Urzędzie Gminy
Pozwolenie wydane zostanie po zaksięgowaniu środków na rachunku Urzędu Gminy.
UWAGA: Pozwolenie na sportowy połów ryb ważne jest wyłącznie wraz z dowodem wpłaty

Zgodnie z art. 7 ust 2 ustawy o rybactwie śródlądowym amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca kartę wędkarską.

Regulamin sportowego połowu ryb na zbiorniku wodnym "Dębowy Las"

Pin It