Aktualności

Trwają prace remontowe na drodze gminnej w Leszczanach. W dniu  07.07.2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. z  ul. Grabowiecka 18B, 22-500 Hrubieszów na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej Leszczany – Koczów”.

15-go sierpnia 2021r. w Kościele pw. N.M.P. w Klesztowie odbyła się Msza Św. dziękczynna za tegoroczne plony i w intencji rolników z Gminy Żmudź. Uroczystość połączona została z Odpustem parafialnym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Trwają prace przy „Modernizacji (przebudowie) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołkowiany”. Na przedmiotowe zadanie złożono 4 ważne oferty.

Nie czekaj do 30 września!
Wejdź na spis.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99 i spisz się!
Na samospis przez Internet lub telefon na infolinii masz czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz!

Czytaj więcej ...

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych realizuje zadanie "Magia wieku" w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH "AKTYWNI+" NA LATA 2021-2025.

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Żmudzi na Oddział Przedszkolny w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń przy Szkole Podstawowej w Żmudzi na potrzeby Oddziału Przedszkolnego”

Rozpoczęto realizację zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego w budynku w Dryszczowie. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 3 oferty.