Aktualności

11 czerwca 2022 r. w Żmudzi odbył się kolejny już VIII Zlot Motocyklowy. Zlot jak co roku rozpoczął się od uroczystej Mszy Świętej wraz z poświęceniem motocykli przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żmudzi, którą w intencji motocyklistów odprawili Ks. Proboszcz Dariusz Stefanek oraz Ks. Marcin Zieliński.

W dniu 11 czerwca 2021r.przy zbiorniku ,,Dębowy Las’’ w Wołkowianach odbyły się "XXIV Powiatowe Biegi Niepodległości im. Ks. Stanisława Wawrzyszuka". W biegach wzięło udział 52 uczestników z powiatu chełmskiego.

W dniu 5 czerwca 2022 r w Żmudzi odbył się Jarmark Aktywności Kobiet "Z tradycją w nowoczesność" współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska - Edycja 2022.

Zapraszamy mieszkańców Sołectwa Żmudź na spotkanie, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 roku o godz. 1900 w Gminnym Centrum Kultury. Przedmiotem spotkania są sprawy dotyczące Funduszu sołeckiego na 2022 rok. Serdecznie zapraszamy.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żmudź

Wójt Gminy Żmudź informuje mieszkańców miejscowości Pobołowice - Kolonia, że dnia 6 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1700 w Świetlicy w Wołkowianach odbędzie się zebranie wiejskie kontynuujące zadanie związane z nadaniem nazw ulic w miejscowości Pobołowice - Kolonia.

Wójt Gminy Żmudź informuje mieszkańców miejscowości Wołkowiany, że dnia 6 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1700 w Świetlicy w Wołkowianach odbędzie się zebranie wiejskie kontynuujące zadanie związane z nadaniem nazw ulic w miejscowości Wołkowiany.

21 maja ruszyła dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Chełmie w ramach kampanii „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”, prowadzi rekrutację do nowego rodzaju służby w wojsku jakim jest - dobrowolna zasadnicza służba wojskowa.