Aktualności

W dniu 23.04.2018 r. w Wojsławicach zostało podpisane porozumienie pomiędzy gminami Chełm, Białopole, Dorohusk, Wojsławice i Żmudź w sprawie utworzenia Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Chełmskiej.

W dniu 22 kwietnia 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia działalności Kapeli „Żmudziaki”.

W dniu 17 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę na mocy której dofinansowanie uzyskał wniosek Gminy Żmudź pn. „Instalacje OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Żmudź”.

W dniu 14 kwietnia 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbyła się uroczystość z okazji Światowego Dnia Inwalidy.

W dniu 13 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Żmudź – Pani Edyta Niezgoda odebrała w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie z rąk Pana Ministra Joachima Brudzińskiego promesę na dotację w wysokości 72 000 zł przekazaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W dniu 21 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Żmudź odbyło się spotkanie mieszkańców sołectwa Żmudź w sprawie wspólnoty gruntowej.

22 lutego 2018 roku w Urzędzie Gminy Żmudź odbyło się spotkanie  rolników i hodowców trzody chlewnej z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Chełmie Panią Agnieszką Lis

11 marca br. w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. W spotkaniu uczestniczyło ponad sto kobiet z terenu naszej gminy.

28 lutego 2018r. w Lublinie odbyło się „I Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej”, organizowane w ramach projektu „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”