Aktualności

W dniu 21 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Żmudź odbyło się spotkanie mieszkańców sołectwa Żmudź w sprawie wspólnoty gruntowej.

22 lutego 2018 roku w Urzędzie Gminy Żmudź odbyło się spotkanie  rolników i hodowców trzody chlewnej z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Chełmie Panią Agnieszką Lis

11 marca br. w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. W spotkaniu uczestniczyło ponad sto kobiet z terenu naszej gminy.

28 lutego 2018r. w Lublinie odbyło się „I Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej”, organizowane w ramach projektu „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”

W piątek 9 lutego w hotelu Regent w Pawłowie odbyła się gala podsumowująca plebiscyt „Super Sołtys 2017 powiatu chełmskiego”,

 W dniu 10 lutego 2018 r. na zakończenie Karnawału w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbyła się impreza ostatkowa dla seniorów z Gminy Żmudź.

W ostatnim tygodniu ferii zimowych dzieci z terenu gminy Żmudź wyjechały do Chełmskiego Domu Kultury na bajkę z sensem Marty Guśniowskiej "A niech to gęś kopnie”

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Dziarskie Wólczanki z Wólki Leszczańskiej pozyskało dofinansowanie w wysokości 9 624,00 zł na realizację grantu „Od integracji do aktywizacji”.

W dniu 04 .02.2018r w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Żmudzi został rozegrany Turniej Strzelecki dla młodzieży szkolnej oraz  dorosłych o Puchar Wójta Gminy Żmudź.